HRB Graphene

แบตเตอรี่แห่งอนาคต Graphene Technology!!

(แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนผสมกราฟีน)

กราฟีน เป็นแผ่นคาร์บอนบริสุทธิ์ที่บางมากๆ
เป็นธาตุที่มีคุณสมบัติดังนี้
- เป็นวัสดุที่แข็งแรงที่สุดเท่าที่เคยค้นพบกันมา มีค่าความต้านแรงดึง (tensile strength) สูงถึง 130,000,000,000 ปาสคาล
- เป็นตัวนำไฟฟ้าที่ยอดเยี่ยม
- มีค่าอัตราส่วนพื้นที่ผิวต่อปริมาตร (surface-to-volume ratio) ที่สูงมาก นั่นคือมีขนาดพื้นที่ผิวที่ใหญ่มาก จะส่งผลให้แบตเตอรี่มี น้ำหนักเบา
- เป็นวัสดุที่เบาที่สุดในโลก
- เป็นตัวนำความร้อนที่ยอดเยี่ยมที่สุดกว่าวัสดุอื่นใดที่มีอยู่ขณะนี้
- ไม่เป็นพิษกับร่างกายมนุษย์ (biocompatible)

HRB battery ได้มีการนำกราฟีนมาใช้เป็นองค์ประกอบของชิ้นส่วนสำคัญทั้งสามของแบตเตอรี่ คือ แอโนด (ขั้วลบ), แคโทด (ขั้วบวก) และ อิเล็กโทรไลต์ (electrolyte) ซึ่งช่วยปรับปรุงคุณภาพของแบตเตอรี่ในหลายๆด้านเช่น เพิ่มค่า power density ซึ่งเหมาะกับงานที่ต้องใช้กำลังสูง , เพิ่มค่า energy density หรือก็คือความสามารถในการเก็บประจุไฟฟ้าทำให้ใช้งานได้นานขึ้น, ช่วยร่นระยะเวลาชาร์จลงในเรือน 5 เท่า และ เกิดความร้อนขึ้นน้อยจึงปลอดภัยกว่า

ปัจจุบัน มือถือหลายค่าย นำเทคโนโลยีนี้เข้ามาใช้ ทำให้แบตมีประสิทธิภาพดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

Visitors: 32,363